ENGELSİZ BİR TÜRKİYE İÇİN, CHP İKTİDARINA İHTİYACIMIZ VAR.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak kurulduğumuz günden bugüne, Kurucumuz ve Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyet Bilhassa Kimsesizlerin Kimsesidir” sözüne uygun hareket ettik. Her zaman haksızlığa uğrayanların, yoksulların, işsizlerin ve engellilerin yanında olduk. Eşit, Adil ve Demokratik bir Türkiye için çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz.
Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler günü.
Bugün ülkemizde; Engelliler başta olmak üzere, yaşlılar, çocuklar, işsizler ve yoksullar insanlık onuruna yaraşır bir yaşam sürmekten uzaktır.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülke nüfusunun % 12,29’u engellidir. Engellilerin, engelli olmayan bireylerden çok daha ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu bilmekle birlikte, adalet ve eşitlik için engellilerin yanında olacağız. Engellilerin ciddi sorun yaşadığı birkaç konuya değinmek gerekirse, sağlık, eğitim, erişilebilirlik ve istihdam bu sorunların başında gelmektedir.
SAĞLIK SORUNU:
Engelli olmayan bireylerin de sağlık hizmeti alma hususunda çok ciddi sorunlar yaşadığı hepimizin malumu. Sorunlar arasında; günler, hatta aylar sonraya alınan randevular, hekimlerin yoğunluk nedeniyle hastalarla sadece birkaç dakika ilgilenmesi, fark ücret talebi sayılabilir.
Engellilerse bu sorunları daha ağır yaşamaktadır. Şehirlerimizde erişilebilirlik sorununun çözülmemiş olması engellilerin kalitesiz ve onlarca sorun barındıran sağlık hizmetine erişimini adeta imkansız kılmaktadır. Birçok hakkın ön koşulu niteliğindeki Sağlık Raporu almak için aylar süren randevu kuyruğu haklardan yararlanmayı ve zamanında tedaviyi engellemektedir. Ayrıca SGK hizmetlerine, Sağlık Uygulama Tebliğiyle getirilen sınırlamalar ile KATKI PAYI İSTENMEKTE, KALİTELİ TIBBİ CİHAZ VE
MALZEMELER karşılanmamakta ve 6 ay ile 1 yılı aşan randevu alma sorunuyla halkımız sağlık hakkından yararlanamamaktadır. Kanser başta olmak üzere birçok hastalığın ilaçlarının zamanında karşılanmaması nedeniyle ölüme varan sorunların yaşanması bizleri derinden yaralamaktadır. SMA hastası çocukların ilaçsızlık nedeniyle ölümleri hala belleklerimizde. Hala, protez, ortez, işitme cihazı, tekerlekli sandalye vb. ihtiyaçlar yardım kuruluşlarınca karşılanmaya çalışılmaktadır.

Halbuki, sağlık hakkı en temel anayasal haktır ve bu hizmetler CHP iktidarında kaliteli, gecikmeden ve ücretsiz olarak SGK tarafından karşılanacaktır. Başta engelliler olmak üzere tüm halkımızın sağlığını korumak 1. önceliğimiz olacaktır.
EĞİTİM SORUNU:
Ülkemizde 60 kişiye varan sınıflar, öğretmen eksikliği ve diğer birçok eksik ve engellilerin erişim sorunu nedeniyle kaliteli bir eğitim hayal olmuştur. Parası olan yurttaşlar özel okullarda kaliteli eğitim umuduyla ciddi paralar harcamaktadır. Engelliler tüm bu sorunların üstüne yetersiz özel eğitim dersleri, erişim sorunu, özel eğitim alabilmek için gerekli raporun alınması ve belli bir yaşın üzerindeki çocuklara eğitim verilmemesi sorunlarıyla karşı karşıyadır. Bu sorunların aşılması için her daim halkımızın yanında olduğumuzu bir kere daha tekrar ediyoruz. Genel eğitim sistemindeki sorunlar çözülmemek le birlikte her geçen gün bilimsel eğitimden uzaklaşılan politikalarla eğitim kangrene dönüşmüştür. Engellilerin eğitim sorunu ise daha da vahimdir. Özel eğitim ihtiyacı olan engelli
çocukların ihtiyaçlarını değerlendirme görevi RAM merkezlerinde olup, bu merkezler çocuklarımızın ihtiyaçlarını değerlendirebilecek niteliğe sahip değildir. Yine bu merkezler çocuğun ihtiyaçlarına göre değil, mevzuatın dar kalıplarıyla hareket etmektedir.
İSTİHDAM SORUNU:
Ülkemizde istihdam sorunu çığ gibi büyürken engellilerin işsizliği de büyümüştür. Yasa gereği kamuda istihdam edilmesi gereken kadrolar doldurulmamış, yüzde 10’u aşan engelli nüfusuna rağmen kamuda istihdam kotası yüzde 4’dür. Engelliler iş istemektedirler. Genç işsizliğinin yüzde 20’leri bulduğu bu günlerde engellilerin çok küçük bir kısmı iş bulabilmektedir. Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere herkese iş sağlamak, halkın yararına siyaset yapan politikacıların 1. görevidir. CHP olarak tüm yurttaşlara iş bulmayı, iş bulamadığımız yurttaşlara ise asgari yaşam gelirini sağlamayı görev bilmekteyiz.
Mevcut hükümet anlayışı, işsizlik sorununu çözmediği gibi, 2013 ve 2014 yıllarında yapılan
değişikliklerle on binlerce engelli ve yaşlıya verilen devlet desteklerini kesmiştir. Yasa değişikliğine göre, ihtiyaç sahibi yurttaşın engelli/yaşlı aylığı alabilmesi için artık bireyin kendi geliri yerine, aile ve akrabalarının toplam gelirlerine bakılıyor. Bu durum, sosyal devlet anlayışının yanı sıra insan haklarına ve insan onuruna aykırıdır.
Aynı zamanda 2828 sayılı kanunda yapılan değişikliklerle de kendi ihtiyacını gideremeyen yaşlı ve engellilere bağlanan aylıklar kesilmiş ve engelliler DEVLETLERİ tarafından icraya verilmişti.
Bizler, Adil ve Demokratik bir Türkiye için daha çok çalışacağız. Adil, Eşit ve Demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nde aç ve açıkta kimse bırakmayacağız. Nasıl bu ülkeyi birlikte kurduysak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yine Kimsesizlerin Kimsesi Yapacağız.
Başta engelliler olmak üzere tüm yurttaşlarımızın sorunlarının çözümü 1. önceliğimizdir.
Yalnız değilsiniz, sizler de bizleri yalnız bırakmayım. Birlikte başaralım.
Tüm yurttaşlarımızı, engellilerin hak mücadelesine duyarlı olmaya ve engelli vatandaşlarımızla yan
yana durmaya davet ediyoruz.
Engelleri Kaldırmak İçin YANINIZDAYIZ!
Engelsiz Bir Türkiye için, YANINIZDAYIZ !
Eşit ve Adil bir Türkiye için, ENGEL YOK!