Cumhuriyet azaltılarak demokrasi çoğaltılamaz.

CHP, çağdaş özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi, ülkemiz ve insanlarımız için vazgeçilmez bir yaşam biçimi olarak görmektedir. Demokrasiyi güçlendirerek kesintilere uğramasını önlemek, CHP’nin öncelikli amacıdır.

Cumhuriyet ile demokrasi ayrılmaz bir bütündür. Cumhuriyet azaltılarak demokrasi çoğaltılamaz.

Laiklik olmadan demokrasiyi sürdürebilmek, özgürlükleri genişletebilmek, iç barışı koruyabilmek mümkün değildir. Cumhuriyetin ve demokrasinin temel taşı olan laiklik yaşatılacaktır.

CHP, yazılı ve görsel basını demokrasinin vazgeçilmez kurumları arasında görür. Medyanın her türlü baskı ve engellemeden uzak, özgür ve tarafsız bir biçimde faaliyet göstermesini hedefler.

CHP, sosyal refah toplumunu gerçekleştirmeyi ve eşitsizlikleri gidererek siyasette ve yönetimde dürüstlük ve açıklık ilkesini yerleştirmeyi, demokrasimizin sağlıklı temellere oturtulabilmesinin gereği saymaktadır.

CHP, yönetimde çoğulculuğu, katılımcılığı ve demokratikleşmeyi amaçlamakta; yönetimin yeniden yapılandırılmasını, yerel yönetimlerin etkinleştirilmesini hedef almaktadır.