ÖNCELİĞİMİZ İNSANDIR

ÖNCELİĞİMİZ;

Hiçbir dini, mezhepsel, etnik köken gözetmeksizin insan odaklı gelişmedir.

İnsanı emeği, değerleri, kültürü, kimliği ve hakları ile kucaklamaktır.

Sosyal demokrat ilkeler temelinde insan odaklı yeni düzendir.

Etnik kimliği bir şeref olarak kabul etmek ama bütün etnik ve dinsel kimliklerin üzerindeki ortak noktayı aramaktır.

Devlete, sınıflara, kurumlara mistik bir güç niteliği vermeden insanı temel almaktır.

Yurttaşlara etnik ve dinsel özelliklerine göre değil, bir bütün olarak hizmet götürme anlayışıdır.

Mezhepleri dışlamadan ama onları ayrı bir din gibi de görmeden din özgürlüğüne saygı göstermektir.

Diyanet İşlerinin “tüm inanç ve mezheplerin” temsiline imkân verecek şekilde yeniden yapılandırılmasıdır.