CHP İKTİDARINDA BAŞARACAĞIZ

Her türlü ayrımcılığı reddedip insana öncelik veren, Daha demokratik ve katılımcı bir toplum yapısına kavuşmuş, Temel insan hak ve özgürlüklerinde en ileri ülkeler düzeyine erişmiş,

Her türlü eşitsizliği gidererek ulusal dayanışma duygularını güçlendirmiş,

Sosyal adalete dayalı bir toplum yapısı oluşturmuş, Siyasette ve yönetimde temiz toplum yaratma amacına ulaşmış,

Ülkede yurttaşlık, kardeşlik, dayanışma ve birlik bağlarını güçlendirmiş,

Ekonomide fırsat eşitliğine dayanan, sürdürülebilir, bireyler ve bölgeler arasında dengeli bir kalkınma sürecine girmiş, Tam istihdamı hedefleyen,

Bilgi ekonomisine dayanan ve uluslararası alanda rekabet gücü yüksek,

Yurtta ve dünyada barışı, ülkemizin ve yurttaşlarımızın güvenliğini ve çıkarlarını koruyan,

Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmış,

Bir Türkiye yaratacağız..