CHP İKTİDARINDA;  YOLSUZLUKLARI ÖNLEYECEĞİZ

Biliyoruz ki; YOLSUZLUĞUNUZ, YOKSULLUĞUMUZ’dur.

Etik değerlerdeki erozyonu hızlandıran ekonomik sistemlerin küreselleşmesi ile yaygınlaşan ve gelişen ülkelerde yoksulluğu artırıcı bir etken konumuna gelen yolsuzluk, siyaset-ticaret-bürokrasi ilişkileri ile büyümektedir.
Rüşvet, yolsuzluk, adam kayırma, siyasal yozlaşma yalnızca ahlaki bir sorun olmayıp, ekonomik kalkınmayı da olumsuz etkilemektedir. Yolsuzluk ekonomik krizlerin hazırlayıcısı ve hızlandırıcısıdır.
Son dönemde Türkiye’yi yöneten siyasi iktidarların uygulamaya soktuğu “köşe dönücü” anlayış, giderek meşrulaştırmakta ve toplum yolsuzluklara alıştırılmaktadır.
CHP, her türlü yolsuzlukla kesin mücadelede kararlıdır. Ancak yolsuzluklarla nasıl mücadele edileceği, yolsuzluğun nasıl anlaşıldığı ile yakından ilişkilidir.
En geniş tanımı ile yolsuzluk; kamusal yetkinin özel çıkarlar doğrultusunda kötüye kulanılmasıdır.
Yolsuzluk yaşanılan süreçte nitelik değiştirmiş ve devletin tüm olanakları ve yönetme erki kullanılarak sadece kişisel çıkarları değil parti, sınıf ve belli grupların çıkarlarını da kapsayan sistematik bir yapıya dönüştürülmüştür.
Yolsuzluklardaki artış toplumsal çöküntüyü hızlandıran, ekonomik ve sosyal doku hızla bozulmakta; ülkemizin hukuk sistemine ve demokrasiye olan güven sarsılmaktadır.
CHP, yolsuzluklarla karalılıkla mücadele edecektir. Yolsuzlukları önlemek için her türlü önlem alınacaktır. Bu çerçevede son zamanlarda zaman aşımı nedeniyle pek çok suçta suçluların cezasız kaldığına ve bu durumun kamu vicdanını derinden yaraladığına tanık olunmaktadır. Bu nedenle bazı suçlarda zaman aşımı kaldırılacaktır.